Κυτία Χρωμάτων
Κατάλληλα για συσκευασία, δειγματοληψία και προσμίξεις χρωμάτων. Επικοινωνήστε με την Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.


Κυτίο χρωμάτων 750 ml


Κυτίο χρωμάτων 1 κιλού


Κυτίο χρωμάτων 1 κιλού


Κυτίο χρωμάτων 750ml


Κυτίο χρωμάτων 750ml


Κυτίο χρωμάτων 375ml


Κυτίο χρωμάτων 5 κιλών

Κυτίο χρωμάτων 4 κιλών


Κυτίο δειγματοληψίας χρωμάτων 1 κιλού


Κυτίο χρωμάτων 15 κιλών


Κυτίο χρωμάτων 3 κιλών


Κυτίο χρωμάτων 2 κιλών


Κυτίο χρωμάτων 1 κιλού


Κυτίο χρωμάτων 1 κιλού

Κυτίο χρωμάτων 1/4 κιλού


Κυτίο χρωμάτων 1/4 κιλού
created by clevermedia.gr