Δοχεία Γενικής Χρήσης
Τα δοχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές χρήσεις όπως μεταφορά ελαιολάδου, σπορελαίων, καυσίμων, μελιού και λοιπών υγρών προϊόντων. Επικοινωνήστε με την Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.


Δοχείο 17 κιλών


Δοχείο 17 & 16 κιλών


Δοχείο 5lt


Δοχείο 10lt
created by clevermedia.gr