Δοχεία Σπορελαίων
Δοχεία κατάλληλα για τυποποίηση σπορελαίων, ηλιελαίων, βαμβακελαίων, σογιελαίων, αραβοσιτελαίων. Επικοινωνήστε με την Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.


Δοχείο 10lt σπορελαίων


Δοχείο 10lt σπορελαίων


Δοχείο 10lt σπορελαίων


Δοχείο 10lt σπορελαίων


Δοχείο 10lt σπορελαίων
created by clevermedia.gr